Dragon naturally speaking norsk

Dragon NaturallySpeaking er en programvarepakke for talegjenkjenning fra det. Nuance for å utvikle programvaren på norsk, svensk . Mange syke og uføre kan komme tilbake i arbeid ved hjelp av talegjenkjenningsprogrammet Dragon naturally speaking.

Norske Max Manus skal levere: Ti tusenvis av arbeidssøkende. Programmet Dragon naturally speaking (DNS) har i en årrekke hjulpet . Brukere frykter norskutviklet taleprogram blir for dårlig. Siste versjon av Dragon naturally speaking skal ha en nøyaktighet på inntil 99 .

Hvem kan ha nytte av norsk talegjenkjenning? Dragon Naturally Speaking fra Nuance er i dag den ledende programvaren for talegjenkjenning og finnes som . DiktatprograDragon NaturallySpeaking Diskusjon. Norsk er et språk som støttes av Dragon, og velges under installasjonen av . Vi har fulgt Dragon NaturallySpeaking gjen- nom flere. Dragon NaturallySpeaking trengs ikke det.

Norsk talegjenkjenning finnes imidlertid ikke hverken i operativsystemene eller som separate produkter. Noen ressurser og linker som adresserer talegjenkjenning på norsk. Norsk forum for brukere av Dragon naturally speaking.

Folk lurer ofte på hvorfor jeg svarer på engelsk når de spør på norsk, sier hun. Dragon naturally speaking (DNS) finnes på mange språk. Dragon Naturally Speaking på norsk for Windows vil gjøre . Dragon is available in a range of editions to meet the specific needs of individual users. For home users and consumers, we offer Dragon NaturallySpeaking . Norske brukere: Dragon Naturally Speaking og maskinkrav. Brukere erstattet av fagfolk-artikkel om TG på norsk.

Talegjenkjenning kan være så mangt, fra stemmestyring via enkeltord til diktat i naturlig tempo. Dragon Naturally Speaking gjelder det siste. Discussion among translators, entitled: Dragon NaturallySpeaking – page review. Dragon Professional Individual gir super gjenkjenning selv om du ikke har veldig god engelsk uttale.

Vanlig norsk skoleengelsk fungerer veldig bra. What languages are available for Dragon NaturallySpeaking 11? What spoken languages does Dragon NaturallySpeaking support? Dragon NaturallySpeaking Professional is the ideal solution for busy corporate professionals to create.

Dragon Naturally Speaking har sammen med NAV sett på mulighetene til å tilpasse talegjenkjenningsprogrammet til norsk.