Grader i militæret

Dette er basiskunnskap for de fleste forsvarsfolk, men for mange andre kan militære grader være forvirrende. I pdf​-dokumentet til høyre får du . Militære grader i Norge er systemet uniformert militært personell bruker for ranginndeling i Forsvaret og i andre etater der militært personell tjenestegjør.

Norske_militære_gradarBufretLignendeOversyn over norske militære gradar fra 2016. NATO har en standardisert gradsskala i et forsøk på å nivellere alle medlemslandene sine militære grader slik at tilsvarende grader ligger på samme nivå. Gradbetegnelsene i Schutzstaffel, paramilitære eliteavdelinger som inngikk i militær- og ordensvesenet i Det tredje rike (det nasjonalsosialistiske Tyskland) . Fra , den frie encyklopedi.

Befalsordningen i United States Army er basert på en struktur med offiserer . Er det noen som kan de militære rangeringene i stigende rekkefølge (general, major, offiser, sersjant, fenrik osv.)? Grader i Hæren – Luftforsvaret – Sjøforsvaret: Menig – Flysoldat – Utskrevet menig. Korporal – Korporal – Utskrevet ledende . Gradene har forskjellige navn innen Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Hærens gradstegn – opdateret april 20- se pdf her. Søværnets gradstegn – opdateret 20- se pdf her. En militær rang er et rangtrin i en militær organisation.

Strukturens virkning på gradsnivået.

Flere kommandonivåer og matrisefunksjoner. Bård Bye Hansens første møte med militæret var som sivil. Her kan du lese om norske militære grader:. Militæret er sjeldent logisk :-) Men i Frankrike (hvor mye militær terminiologi stammer fra) er vel Major en . Husker du det militære gradssystemet? Kvartermester, Sersjant, Chief, Sergeant.

O- Fenrik, Fenrik, Ensign, 2nd Lieutenant.