Merverdiavgift bøker

For bøker og tidsskrifter er det i merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrift er det fastsatt bestemmelser som under gitte forutsetninger medfører at omsetningen . Du skal ikke betale toll eller merverdiavgift på bøker til eget bruk. Trykking av tidsskrift og bøker er på visse vilkår fritatt for merverdiavgift (null-sats), og Skatt øst mottar hvert år en rekke henvendelser om dette.

Merverdiavgift er en avgift til staten som skal beregnes ved. Omsetning av bøker, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Bøker er jo fritatt moms i Norge, men er det slik at Tollvesenet likevel kan kreve en for moms hvis en bestiller dyre bøker fra utlandet? Jeg omtaler mva konsekvent som moms, fordi det .

I utgangspunktet skal det beregnes merverdiavgift ved all omsetning. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetningsled aviser og brukte . En nøytral merverdiavgift på prosent vil bety at prisen på papirbøker vil endres lite, mens prisen på e-bøker vil falle betydelig. Trykkede bøker har ikke hatt merverdiavgift siden 196 mens e-bøker har en avgift på prosent, noe mange mener har vært ødeleggende for . Dette skjer på den måten at kjøper betaler merverdiavgift av hele det beløpet. Etter Rådets direktiv for merverdiavgift har medlemsland lov til å ha lavere satser på enkelte produkter, men digitale bøker er ikke blant disse.

Det er vanlig at prisen på varer inneholder merverdiavgift, populært kalt moms. Uten moms ville norske lesere fått e-bøkene i gjennomsnitt 44 . Ettersom det er lagt merverdiavgift på minstehonorar, beregnes det bare.

Mva-påslaget gjøres i bokhandelen. Bøker som det ikke er fastpris på styrer bokhandelen prisen på. Når det gjelder fastprisbøkene er det jo det . Dagens mva-sats på prosent for e-bøker er et hinder for utviklingen av et velfungerende økosystem for digital litteratur, gjør norske e-bøker . Fritak eller unntak betyr altså at vi slipper å kreve opp merverdiavgift ved. Fritaket ved salg av bøker er for eksempel ikke et generelt fritak for . Trykte bøker har, i likhet med papiraviser, hatt momsfritak i over år, mens digitale utgaver har vært ilagt full merverdiavgift.

Boken følger langt på vei disposisjonen i Lærebok i . Kjøp boken Merverdiavgift av Trond Kristoffersen (ISBN 9788245009903) hos Adlibris. Denne boken er en innføringsbok i reglene om merverdiavgift og forutsetter ingen forkunnskaper. Målgruppen er økonomistudenter og andre som ønsker en . Lærebok i merverdiavgift er en lettfattelig innføring i merverdiavgiftssystemet.

Boken gir en innføring i merverdiavgiften og en fremstilling av gjeldende . Kjøp ‘Merverdiavgift, lærebok’ av Trond Kristoffersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Den er derfor godt egnet til å brukes sammen med bøkene Innføring i merverdiavgift og Merverdiavgift lærebok av samme forfatter. Oslo : Den norske revisorforening, 2007. Aviser, tidsskrifter og bøker etc.

D68Aviser, tidsskrifter, bøker o. MVA- Ingen mvabehandling (Ikke fradrag) . Kun bøker er fritatt for merverdiavgift ved kjøp fra utlandet. Foto: Colourbox Kun bøker er fritatt for merverdiavgift ved kjøp fra utlandet. På oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske .