Militære grader sjøforsvaret

Her finner du de militære gradene til Forsvaret. De to karrierestigene har hvert sitt system med grader og distinksjoner. Det innebærer en rekke nye grader i tillegg til dagens offisersgrader.

Forsvaret ha to karrierestiger for sine militært ansatte. Militære grader i Norge er systemet uniformert militært personell bruker for ranginndeling i Forsvaret og i andre etater der militært personell tjenestegjør. Norske_militære_gradarBufretLignendeOversyn over norske militære gradar fra 2016. Militære_grader_i_SverigeBufretLignendeNyordningen to-befalssystem som ble innført 1.

Tabellen under viser de svenske gradene sortert etter NATO-systemet med norske tilsvarende grader i . Fra , den frie encyklopedi. Befalsordningen i United States Army er basert på en struktur med offiserer . Er det noen som kan de militære rangeringene i stigende rekkefølge. I Sjøforsvaret forsvinner samtidig begrepet utskrevet menig og . Grader i Hæren – Luftforsvaret – Sjøforsvaret: Menig – Flysoldat – Utskrevet menig. Korporal – Korporal – Utskrevet ledende .