Multi 7a oppgavebok

Addisjon og subtraksjon – nivå 1 . Denne siden vil bli borte i løpet av mars 201 og du sendes da automatisk videre til våre nye sider. Multi Smartbok er en digital versjon av læreboka.

Elevene kan markere i teksten, søke, lage bokmerker og legge inn egne notater. Smartboka har innlest tekst som er synkronisert med boka. Dette kan være en støtte for lesesvake elever, spesielt i lengre matematiske tekstoppgaver.

Kjøp ‘Multi 7a, oppgavebok, matematikk for barnetrinnet’ av Bjørnar Alseth fra Norges raskeste nettbokhandel.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet . Bjørnar Alseth fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: . Title: Multi 7a Lærerens bok, Author: Gyldendal Norsk Forlag,. Grunnbok 7A Grunnbok 7B Parallellbok 7A Parallellbok 7B Oppgavebok 7 .