Norsk som fremmedspråk grammatikk pdf

Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. I dag snakker vi om vanskelig grammatikk. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.

Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Last ned innholdsfortegnelse som PDF. Grammatikken er også beregnet på lærere som underviser i norsk som fremmedspråk og andrespråk.

Regelrette substantiv (maskuline) ubestemt form entall bestemt form entall ubestemt form flertall bestemt form flertall en … -en. Denne modulen fokuserer på didaktikk i faget Norsk som andrespråk. Høgberg, Eva: Håndbok i grammatikk og språkbruk, Fagbokforlaget 20eller.

Norsk for deg: Grammatikkoppgaver inneholder et mangfold av grammatikkoppgaver på B2-nivå, og er til stor hjelp for de som vil bli tryggere i bruken av det . Norsk som andre språk på høyere nivå – Kropp og sjel. Grammatikk – nivå Grammatikk for nybegynnere. Grammatikk – nivå Litt vanskeligere grammatikkoppgaver.

Når vi skal undervise i norsk som andrespråk, tar det som oftest ikke lang tid før vi blir sørgelig klar over at den grammatikken vi selv har lært,. Teoriboka i læreverket Norsk grammatikk.

Norsk som andrespråk inneholder en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive strukturene . Studieretningen norsk som andrespråk tar for seg problemstillinger knyttet til. I studieretningen inngår en grundig gjennomgang av norsk grammatikk og . Institutt for nordisk og mediefag. Kognitiv lingvistisk framstilling av grammatikken i undervisingen av norsk som fremmedspråk på Anivå.

Norsk som fremmedspråk : Grammatikk (3. utg.) . Nettstedet er utviklet i 20av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering).