Økologi og naturforvaltning

Utfordringene knyttet til utnyttelse av naturressursene er store. Studiet fokuserer på miljøutfordringer, og gir . Bachelorstudiet i Økologi og naturforvaltning er spesielt rettet mot søkere som ønsker å jobbe med naturforvaltning, bærekraftig ressursforvaltning eller . Hvorfor studere Økologi og naturforvaltning? Studiet gir grunnleggende kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag.

Du lærer hvordan denne kunnskapen . Etter første året må studentene velge hvilken studieretning de ønsker å følge videre; forurensning og miljø eller økologi og naturforvaltning. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING (Bachelor). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Bachelor i Økologi og naturforvaltning Du blir godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen naturforvaltn. Hvorfor studere økologi og naturforvaltning.

Sylvia studerer Økologi og naturfordvaltning. Sylvia Stolsmo, studerer Økologi og naturforvaltning.