Open office free download norsk bokmål

Offisiell hjemmeside for Apache OpenOffice åpen kildekode prosjekt, hjemme til OpenOffice. Don’t miss to download the new release and find out yourself. OpenOffice er en pakke kontorprogrammer som kan fungere som et gratis alternativ til.

Openoffice – en av de ledende programvarepakker for å arbeide med ulike typer. Openoffice har en lett-å-bruke og intuitivt grensesnitt. Endelig kom OpenOffice i ny versjon, med den helt nye sidebaren til høyre.

OpenOffice er en pakke med åpne og gratis kodeverktøy som inkluderer svært nyttige funksjoner for alle typer brukere.

Denne serien er satt sammen av et . Den norske utgaven er tilgjengelig fra no. Du kan velge mellom nynorsk og bokmål, og mellom Windows, Mac OS X og Linux. I følge OpenOffice bruker av den norske befolkning OpenOffice.

OpenOffice finnes både på bokmål og nynorsk, og for maskiner med . Developer: Apache Software Foundation. Den engelske versjonen av kontorpakken Openoffice. Apache OpenOffice (AOO), er en kontorprogramvare som inneholder.

Det finnes også ordlister til stavekontroll på både bokmål og nynorsk.

Programvarepakken tilfredsstiller således kravene til publisering av dokumenter i norsk forvaltning. Go-oo download; ^ The Document Foundation (28. september 2010). OpenOffice er en applikasjonsserie med meget nyttige verktøy; blant hvilke vi kan nevne et tekstbehandlingsprogram, et regnearkprogram, et tegne-verktøy, . LibreOffice, office suite, downloa open standards, open source, free software, LibreOffice. Download Apache OpenOffice now from Softonic: 1 safe and virus free. More than 57downloads this month.

Download Apache OpenOffice latest version . Du kan kjøpe og laste ned kontorstøtteverktøy MS Office til bruk på privat PC, eller du kan laste ned. Download Apache OpenOffice for free. The free and Open Source productivity suite.

Free alternative for Office productivity tools: Apache OpenOffice – formerly . April 2014– The Apache OpenOffice project, a Top Level Project (TLP). Bulgarian, Hebrew, Danish, Hindi, Norwegian Bokmål and Thai . LibreOffice er ein fri (open og gratis) kontorpakke omsett til bokmål, nynorsk og mange andre språk. Dei norske omsetjingane (opprinneleg for) er finansierte av stiftinga.

Open Office er en java-basert programsuite som seiler opp som en alvorlig. Compatible with all other major office suites, the product is free to downloa use, and distribute.