Regler for droneflyging

Her finner du regler for droneflyging og oversikt over godkjente operatører. Oppdatert: Luftfartstilsynet har nå oppdatert reglene igjen, og kokt dem ned til enkle punkter. Endelig har luftfartstilsynet kokt ned dronereglene til fem enkle.

INTERVJU: Mathias gjør kometkarriere med dronefilm – Tek. Luftfartstilsynet har nå gjort det enklere for dere som flyr drone på hobbybasis å holde seg innenfor regelverket. Det er rimelig å anta at innholdet i dette høringsutkastet staker ut kursen for hvilke lover og regler som vil gjelde for droneflyging de nærmeste .

Fra nyttår blir det nytt regelverk å forholde seg til. Forskriften setter stopp for all droneflyging nærmere enn fem . Nye regler kan stoppe droneflyvning. Kan gjøre det vanskelig å få brukt norsk-utviklede droner.

Droneflyging kan bare skje i dagslysperioden og ikke:. Vi ser på regler du må forholde deg til. Etter at bruk av droner har blitt allmenn forlystelse, har stortinget sett det nødvendig å utarbeide regler for . Nye regler fra 2016: Droner blir stadig mer populære, og det gjør at det kreves tydeligere regler for privat droneflyging Foto: Håkon Mork . I løpet av 20har nemlig salget av små og store droner skutt i været, til den grad at behovet for et ordentlig regelverk tidlig meldte seg – og da .

For små leikedroner under 2gram er det stort sett fritt fram, men vis varsemd; Luftfartstilsynet deler flyging . Det er å gi oss yrkesforbu mener foreningen for droneflygere. Men så nærme en flyplass er vi nødt til å etablere et regelverk før vi kan gjøre . De siste årene har salg av droner i Norge økt voldsomt. Mange er ikke klar over det mylder av regler som droneflygere må kjenne til.

En drone av type DJI Phantom Vision +). I Norge som i resten av verden blir flyging med private droner mer og mer vanlig, men droner kan . Litt om regelverk for droneflyging og fotografering. Det er den som bruker dronen som er ansvarlig for holde seg informert om hvilke regler som til enhver tid gjelder for din dronebruk. Avinor har samlet alle sine regler for droneflyging nær lufthavn på én hendig side, med både regelverk og kart for hver lufthavn.

Når man kjøper drone er det flere viktige ting å tenke på, som blant annet at det finnes ulike regler for forskjellig bruk.