Samfunnsfag vg1 fokus

Del 1: Kultur og samfunn – å leve sammen. PrograStudieforberedende, Yrkesfaglig. Pris: 1kr (pris for Digitalbok).

FOKUS SAMFUNNSFAG 20er et læreverk for samfunnsfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, digital . Omfattende notater fra hele Samfunnsfag VGpensum fra boken FOKUS. Det er korte notater til kapittel 1-19.

Alle test deg selv oppgavene i alle kapitlene i Samfunnsfagboken Fokus for 1. Dette er en filmserie (filmer) som tar opp ulike temaer i samfunnsfag på videregående skole nivå. Samfunnsfag Bokomslag Alle tiders historie Vg2–VgUnibok. Samfunnsfag Bokomslag FOKUS Samfunnsfag.

Hva er et samfunn, og hva er de viktigste grunnene til at menneskene danner samfunn? Forklar hva vi mener med begrepene primærsosialisering og . Boka dekker målene i læreplanen av 20for samfunnsfag Vgog Vgi alle utdanningsprogram. Mette Haraldsen, Jostein Ryssevik Nettstedet til FOKUS Samfunnsfag er et supplement til læreboka FOKUS .

Sammendrag i samfunnsfag om maten på landjorda. Omhandler kapittel – Fokus på karbohydrater i Eureka. Haraldsen, Mette; Ryssevik, Jostein.

Start studying Samfunnsfag: Fokus Kapittel 11. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Opplæringa i samfunnsfag skal setje søkjelyset på naturlege og menneskeskapte. I vidaregåande opplæring har samfunnsfag kompetansemål etter Vgi . Fokus – samfunnsfag av Mette Haraldsen – Se omtaler, sitater og terningkast.

Boka dekker målene i læreplanen av 20for samfunnsfag Vgog Vgi alle . Forlagets omtale: FOKUS Samfunnsfag forenklet er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok i samfunnsfag på Vgog Vgenn FOKUS.