Tverrsnitt kabel

Når vi snakker om tverrsnittet av en kabel, menes det da tversnittet av selve kabelen eller lederen inne i kabelen ? Utfør praksisoppgaven som du finner på nettet. Beregning av vern og kabeltverrsnitt.

Jeg vil kvalitetssjekke elektrikeren som har vært her, og sikre at han har lagt stort nok tverrsnitt. Sikringene er 16A og kabelene er under 25m. Hovedprinsipper for valg av kabeltverrsnitt. Kontroller hva som er det aktuelle minstetverrsnitt for den aktuelle kabeltypen . Formel for beregning av tverrsnitt.

Bare lurer, da det ikke er alle kabler som er merket med kvm. Nå er jo kabler og ledninger standariserte i tverrsnitt, så å måle diameteren . Tverrsnitt av kabel og resistivitet. Denne tekniske håndbok behandler kabel- teknikk for.

Er dette for å unngå at det kan oppstå en over oppheting av en av kablene om man legger ulike tverrsnitt? Eller er det totalt ufarlig å legge to .